העבודות נעשו בשיתוף עם משרד ״טלר קידר עיצוב ואדריכלות״